Translate

OSNIVANJE EVROPSKE FEDERACIJE ART TERAPIJE (European Federation of Art Therapy - EFAT)


U Briselu je 12. 04. 2018. potpisan zahtijev za osnivanje Evropske federacija art terapije od strane art terapeuta iz 27 evropskih zemalja, uključujući art terapeute iz Hrvatske.

Evropska federacija art terapije okuplja evropske profesionalne organizacije art terapeuta, te individualne art terapeute, s ciljem razvoja art terapije, profesionalne razmijene, promocije struke, poticanja istraživanja na području art terapije, te uspostavljanja standarda edukacije i prakse art terapeuta na evropskom nivou.
 
http://www.arttherapyfederation.eu/

Do prve Generalne skupštine udruženja, privremeno vijeće EFAT-a čine:
President – Maria d'Elia (Luxembourg)
Vice President – Dominik Havesteen-Franklin (UK)
Secretary-General – Natacha Pirotte (Belgium)
Treasurer – Tanais Verbist (Belgium)
Board Member – Nada Ivanovic (Croatia)
Board Member – Irina Katz-Mazilu (France)

JEDNOGODIŠNJA EDUKACIJA IZ ART TERAPIJE - prijave u tijeku

 
ELEMENTI ART TERAPIJE U PRAKSI

Uvod: O art terapiji i edukaciji iz art terapije

Art terapija je vrsta psihoterapije u čijem je fokusu likovno izražavanje kao sredstvo ekspresije emocija i misli, te razrješavanja psiholoških konflikata. Art terapiju treba razlikovati od „umjetnosti kao terapije“ (Arts in Health), koja podrazumjeva inherentna terapijska svojstva umjetnosti i ne zahtijeva specifičan psihoterapijski trening osobe koja asistira u kreativnom procesu. Za razliku od toga, praksa art terapije, poput ostalih psihoterapija, zahtijeva visoku stručnost, zrelost i iskustvo terapeuta, te svijest o potrebi za kontinuiranim osobnim i stručnim usavršavanjem. Pojmovi art terapija i art psihoterapija se koriste jednoznačno.
Začeci art terapije sežu do 40-ih godina prošlog stoljeća u SAD-u i Velikoj Britaniji.  Art terapija se provodi u individualnom ili grupnom kontekstu često s najranjivijim populacijama klijenata – djecom, psihički oboljelima, osobama s razvojnim poteškoćama, u procesu žalovanja, palijativnoj skrbi, starijim osobama, ovisnicima itd. U Velikoj Britaniji i većini evropskih zemalja kvalifikacija art terapeuta stječe se završetkom poslijediplomskog studija u trajanju od dvije godine koji, uz teorijski i praktični dio, uključuje i 720 sati prakse u direktnom radu s klijentima, te 90 sati osobne psihoterapije.
Pojam art terapija (Art Therapy) se odnosi na terapiju kroz likovni izraz. Art terapija spada u grupu kreativnih terapija ili terapija umjetnošću (Arts Therapies), zajedno s glazbenom terapijom (Music Therapy), drama-terapijom (Drama Therapy), te terapijom plesom i pokretom (Dance and Movement Therapy). Britanski pristup u art terapiji je najrazvijeniji i najutjecajniji u Evropi, te su mnoge zemlje preuzele model britanskih studija.
O art terapiji u Hrvatskoj
U Hrvatskoj art terapija još uvijek nije regulirana profesija. U nekim psihijatrijskim bolnicama, centrima za rehabilitaciju, te centrima za osobe s posebnim potrebama rade „likovni terapeuti“, odnosno likovni pedagozi i umjetnici koji, najčešće bez nužne dodatne edukacije, vode likovne radionice ili primjenjuju likovno izražavanje u terapijske svrhe.
JEDNOGODIŠNJA EDUKACIJA „ELEMENTI ART TERAPIJE U PRAKSI“
Program se po strukturi i pristupu bazira na programu britanskih studija. Kako  je bitno kraći od kvalifikacijskih studija i ne uključuje dva važna dijela (superviziranu praksu i osobnu psihoterapiju), nije zamišljen kao samostalna kvalifikacija za bavljenje art terapijom, već kao edukacija za stručnjake koji mogu koristiti elemente art terapije u svom radu, kao što su psiholozi, psihoterapeuti, radni terapeuti, psihijatri, likovni pedagozi, umjetnici, defektolozi, socijalni radnici i odgajatelji.
Edukacija je bazično psihodinamskog usmjerenja, uz osvrt na suvremene tendencije. Ova jednogodišnja edukacija razvila se iz uvodne edukacije razvijane tijekom deset godina, kroz koju su prošle stotine stručnjaka i studenata, od kojih su mnogi izrazili interes za dužom edukacijom.
S obzirom da je art terapija široko primjenjiva i interdisciplinarna u svojoj osnovi, te su polaznici stručnjaci iz različitih područja, osim zajedničkog osnovnog dijela edukacije pristup je individualiziran i podstiče stručni razvoj u specijaliziranim područjima pod mentorstvom. Polaznici će biti poticani na razvoj specifičnih interesa unutar područja art terapije, u skladu s osobnom bazičnom edukacijom i iskustvom.
 
Struktura i teme

          Teorija art terapije
Povijest art terapije; Umjetnost kao terapija i art terapija; Osnovni pojmovi psihodinamske art psihoterapije; Strukturiranje art terapije u različitim kontekstima; Specifičnosti rada u art terapiji s različitim populacijama klijenata; Transfer i kontratransfer u individualnoj i grupnoj art terapiji; Pristup slici u art terapiji; Grupni procesi u art terapiji; Kratkotrajna art terapija; Različiti pristupi u art terapiji i suvremeni trendovi; Art terapija u interdisciplinarnom i širem društvenom kontekstu, art terapija kao socijalna akcija; Istraživanja u art terapiji.
         Primjeri iz prakse art terapije
Primjeri individualnog i grupnog rada u art terapiji s različitim populacijama i u različitim kontekstima – s djecom, adolescentima i odraslima, u školama, na psihijatriji, obiteljskim centrima, bolnicama, specijalziranim centrima, domovima za starije osobe, zatvorima itd.

          Relevantne teorije
Odabrani pojmovi psihodinamskog pristupa, te drugih relevantnih teorija, promatrani u vezi s teorijom i praksom art terapije.
Winnicott – potencijalni prostor, prijelazni objekt, pravi i lažni self; Bowlby – teorija privrženosti; Bion – granice i sadržanost; Jung – svjesno i nesvjesno, kreativnost, simboli, vođena imaginacija; Klein – paranoidno-schizoidna i depresivna pozicija, projektivna identifikacija; Teorije grupnog rada; Psihologija umjetnosti; Izbor iz suvremenih umjetničkih pravaca relevantnih za art terapiju; Odabrani pojmovi iz antropologije (ritual, talisman, žrtveno janje).
          Radionice art terapije
Radionice su tematski vođene s ciljem upoznavanja s različitim načinima strukturiranja art terapije, te različitim metodama i tehnikama. Kroz osobno iskustvo polaznici uče različite direktivne pristupe u art terapiji, te kako oni mogu utjecati na dinamiku između osobe, grupe i facilitatora. Neke od tema su: Vođena imaginacija; Grupna slika; Istraživanje medija; Narativnost; Slika kao zabilješka pokreta itd.
 
Studio praksa
Rad na osobnom izražavanju i refleksiji kroz likovni izraz pruža priliku kako za osobni razvoj tako i za povezivanje iskustava iz edukacije u vizualnom obliku.
 
Seminar
Seminar je prilika za aktivno sudjelovanje polaznika u obradi i prezentaciji odabrane stručne literature. Seminar se priprema u konzultacijama s voditeljicom i može u većoj mjeri biti fokusiran na teoriju odnosno praksu, ovisno o području interesa i/ili rada polaznika. Od svih sudionika se očekuje aktivno sudjelovanje u refleksijama i diskusijama.
 Konzultacije
Polaznici edukacije imaju priliku za 2 sata mjesečno konzultacija s voditeljicom, koje se mogu odvijati uživo, telefonski, mejlom ili skypeom. Konzultacije se mogu koristiti za pripremu seminara, upite o literaturi, refleksiju na osobni rad, pripremu završnog rada ili za bilo koje druge upite vezane za edukaciju ili art terapiju.
Završni rad
Sinteza različitih elementa edukacije i individualni specifični interes će razultirati završnim radom ili projektom koji polaznici trebaju uspješno provesti da bi dobili potvrdu o završetku edukacije. Završni rad može biti pisani rad u obliku teorijskog eseja ili studije slučaja, prezentacije ili izlaganja, izložbe itd. Tema i oblik rada se definira u konzultacijama s voditeljicom sredinom edukacije.
Procesni „dnevnik“


Od polaznika se očekuje vođenje vizualnog i pisanog procesnog „dnevnika“, kao svojevrsne refleksije na osobne procese u edukaciji. „Dnevnici“ su isključivo za osobnu upotrebu i neće se tražiti na uvid.
 
Principi na kojima je koncipirana edukacija
 • Integracija svih dijelova edukacije u interaktivnu cjelinu, tako da se elementi tematski i praktično povezuju;
 • Integracija teorije, prakse i osobnog iskustva likovnih i terapijskih procesa, na osobnom i grupnom nivou;
 • Povezivanje dijelova edukacije zajedničkih za sve polaznike s individualiziranim dijelovima, ovisno o edukaciji, iskustvima i interesu polaznika;
 • Poticanje aktivnog sudjelovanja i kritičkog promišljanja, te samostalnog rada van sati edukacije;
 • Važnost praktične primjene ideja u kliničkoj i široj društvenoj praksi, te kritičkog preispitivanja teorije kroz praksu;
 • Učenje kao kontinuiran proces, koji se nastavlja i nakon završetka edukacije;
 • Poticanje kreativnosti, individualizma, profesionalne etike i odgovornosti.
 
Literatura  i likovni materijali

Sva potrebna literatura će biti dostupna. Osim prezentirane literature, veći dio literature je na engleskom jeziku. Dio literature u skladu sa specifičnim interesima sudionika će biti nabavljen na zahtijev sudionika.

Sav potreban likovni materijal je dostupan.
 
Potvrda/Certifikat

Po završetku edukacije i ispunjenju uvjeta, polaznici će dobiti potvrdu/certifikat o završenoj edukaciji.

Uvjeti za dobivanje potvrde su:

 1. Prisutnost na svim radionicama (tolerirat će se 10% opravdanog odsustva uz samostalnu nadoknadu propuštenog dijela edukacije);
 2. Prolaz završnog rada;
 3. Vođenje vizualnog i pisanog procesnog „dnevnika“;
 4. Ispunjavanje zahtjeva programa, kao što je čitanje članaka, aktivno sudjelovanje u seminarima, radionicama i konzultacijama itd.
Hrvatska psihološka komora i Hrvatska liječnička komora dodijeljuju bodove za ovu edukaciju.  

Kako ova edukacija ne daje kvalifikaciju art terapeuta, niti dozvolu za obavljanje art terapije kao samostalne prakse, od polaznika se očekuje odgovorno korištenje termina „art terapija“. Edukacija pruža znanja s područja art terapije, psihodinamske psihoterapije te terapijskog potencijala umjetnosti koja polaznici mogu primjenjivati samo u sklopu svojih bazičnih profesija.

Ovisno o raspoloživosti, moguće je gostovanje drugih art terapeuta i psihoterapeuta kao predavača i voditelja radionica.

Ciljevi edukacije
 • Razumijevanje prirode likovnog procesa i potencijala primjene likovnog procesa u terapijske svrhe;
 • Naučiti osnove art terapije – teorijsku bazu art terapije i osnove psihodinamske psihoterapije;
 • Steći uvid u specifične zahtijeve i načine rada u individualnoj i grupnoj art terapiji s različitim populacijama;
 • Naučiti planirati i koncipirati primjenu znanja iz art terapije u specifičnoj praksi polaznika;
 • Povećati svijest i razumijevanje osobnih procesa;
 • Povećati svijest o grupnoj dinamici manjih grupa, kolektiva i organizacija;
 • Naučiti na koji način koristiti superviziju terapijskog procesa, te razviti sposobnost reflektiranja na osobne procese koji utječu na rad u praksi;
 • Razviti svijest o važnosti kreativnosti i imaginacije u osobnom životu i terapijskom radu;
 • Upoznavanje s etičkim načelima terapijskog rada.
Satnica i termini

Ukupan broj sati edukacije je 120 punih sati.

Edukacija se održava jednom mjesečno, subotom od 9:00 – 19:30 h (uključuje pola sata pauze za ručak), a datumi su:
 
26. 01. 2019.    23. 02. 2019.    23. 03. 2019.    20. 04. 2019.    18. 05. 2019.    8. 06. 2019.

28. 09. 2019.    26. 10. 2019.    23. 11. 2019.    14. 12. 2019.

Mjesto održavanja: Filipa Grabovca 14, Zagreb

Cijena edukacije

Ukupna cijena edukacije je 12000 kn (PDV uljučen). Može se plaćati u mjesečnim ratama kroz 12 mjeseci (800kn+PDV=1000kn mjesečno).

Uvjeti za upis

1. Završen diplomski studij psihologije, radne terapije, medicine, pedagogije, socijalnog rada, Akademije likovnih umjetnosti ili Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.

(Iznimno se mogu upisati osobe koje ne ispunjavaju ove uvjete, što će biti procijenjeno na osnovu životopisa, eseja i razgovora.)

2. Kratki esej na temu što je art terapija i zašto sam zainteresiran/a za ovu edukaciju (oko 500 riječi).

3. Životopis.

4. Znanje engleskog jezika na nivou dovoljnom za praćenje literature.

5. Spremnost na istraživanje osobnih sadržaja kroz likovno izražavanje i refleksiju.

Način prijave

Ispunjenu prijavnicu, životopis i kratki esej poslati mejlom na nada_ivanovic@yahoo.com  Nakon potvrđenog prijema u edukaciju, potpisuje se ugovor i uplaćuje 1. rata. Uplatom 1. rate i potpisanim ugovorom polaznik se obavezuje na cijelo trajanje edukacije od godinu dana. Uplaćeni iznos se u slučaju odustajanja polaznika ne vraća. Download PRIJAVNICE
 

Mjesta će se popunjavati po redoslijedu pristizanja prijava. Rok za prijavu je 15. 1. 2019.
 
O voditeljici edukacije

Nada Ivanović je diplomirana psihologinja i kvalificirana art terapeutkinja s osamnaest godina iskustva rada u praksi. Nakon završenog studija psihologije u Zagrebu, završila je uvodni jednogodišnji studij art psihoterapije na Goldsmiths College u Londonu, te poslijediplomski studij art terapije u trajanju od tri godine na University of Hertfordshire. U Velikoj Britaniji je registrirana kao art terapeut pri Health and Care Professions Council. U Londonu je dvije godine radila kao voditeljica kreativnih radionica u centru za rehabilitaciju psihijatrijskih bolesnika. Od 2003. radi u Zagrebu individualnu i grupnu art terapiju, psihološko savjetovanje, te vodi edukacije iz art terapije za studente i stručnjake. Radila je sa sljedećim populacijama: psihički oboljelima, adolescentima s autizmom, adolescentima s problemima u ponašanju, školskom djecom, djecom u skrbi, stručnjacima centra za djecu s posebnim potrebama, ovisnicima, izbjeglicama, te u privatnoj praksi s djecom, adolescentima i odraslima s različitim problemima i potrebama. Edukacije za stručnjake je vodila u centrima u Zagrebu, Rijeci, Zadru, Splitu, Varaždinu, Osijeku, Banja Luci i Beogradu, te na studijima art terapije u Ljubljani i Litvi. Sudjelovala je na brojnim konferencijama s predavanjima i radionicama iz područja art terapije.

Informacije i prijave:       www.artterapija.blogspot.com


091 8937 054              
 
 
Download PROGRAMA                                

   

 
 
Psihološko savjetovanje i art terapija za odrasle, adolescente i djecu.

- problemi u odnosima
- problemi u ponašanju
- anksioznost
- depresija
- stres
- psihosomatske teškoće
- žalovanje
- ovisnosti
- PTSP
- opsesivno-kompulzivni poremećaji
- razvojne poteškoće, autizam, Asperger
- razvoj kreativnosti i samopouzdanja

Moguća je i online terapija putem Skype-a ili telefona.

Nada Ivanović, dipl. psihologinja i art terapeutkinja

Psihologiju sam diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a art terapiju na poslijediplomskom studiju na University of Hertforshire, UK. Osam godina sam živjela u Londonu, a od 2003. živim i radim u Zagrebu. Imam dugogodišnje iskustvo rada u psihološkom savjetovanju, te individualnoj i grupnoj art terapiji s odraslima, adolescentima i djecom s različitim potrebama. Već trinaest godina vodim edukacije iz art terapije za studente i stručnjake u Hrvatskoj i inozemstvu. Registrirana sam kao art terapeut/art psihoterapeut pri britanskom Health and Care Professions Council.